DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden. Is het mogelijk dat de informatie die op onze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld. En eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen. Mocht u zonder toestemming van Writing Productions.nu informatie openbaar maken of verveelvoudigen reken wij een boete van € 2.500 per tekst en per keer.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade. Ongeacht van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites. Of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites verkregen is.

 

Verkoopvoorwaarden:

Writing Productions.nu werkt contenu aan het maken van mooie en vooral unieke teksten. Hier word zeer veel tijd aandacht en energie in gestoken. Wij delen deze teksten graag met u als lezer. En uiteraard begrijpen wij dat een van onze teksten soms goed kan aansluiten bij een van uw doelen. Indien gewenst willen wij u deze teksten ook met plezier ter beschikking stellen. Maar zoals u zult begrijpen hanteren wij hiervoor wel een aantal strikte voorwaarden.

  1. Zonder schriftelijke toestemming door Writing Productions.nu  werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen is strikt verboden.
  2. Onze teksten worden gemaakt als een product / dienst. Hiervoor dient u ons een vergoeding te betalen.
  3. Producten en/of diensten waar een vergoeding voor is betaalt mogen alleen gebruikt worden voor het doel waardoor Writing Productions.nu schriftelijk toestemming toe is verleend.
  4. Naast deze boven genoemde verkoopvoorwaarden blijven ook de voorwaarden van onze webshop mede bindend voor u als consument. Leest u hier onze Webshop-voorwaarden